Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening

Vi er medlem af SLA !

NYT i foreningen: 
Ved generalforsamlingen den 24. marts 2022 trådte vores mangeårige bestyrelsesmedlem, Jens Nyberg, tilbage efter en kæmpe indsats i...ja, faktisk gennem så mange år, at ingen kan huske, nøjagtig hvor mange :-)

Vi siger tusind tak til Jens, som virkelig har fortjent sit otium. 

Jens Nyberg har senest været foreningens kasserer, og har tidligere også været sekretær. Men uanset titel har han altid trukket et stort læs for vores lille forening, og vi har haft stor glæde og gavn af hans engagement og dygtighed.

Referat fra Generalforsamlingen: 

På grund af Corona har foreningen ikke været aktiv de seneste 2 års tid. 
Dog har vi bidraget med artikler til Spidsbarren i både 2020 og 2021. 
Bygningsbevaringsprisen gik til Nykjær Mølle i 2020, og i 2021 gik den til et ældre mejeri, som laves om til et bryggeri. 

Vi har også lagt mange fotos og oplysninger ind i databasen Arkibas, så de kan tilgås fra hjemmesiden Arkiv.dk.

3 stk. reviderede regnskaber blev fremlagt og godkendt, 2019, 2020 og 2021. 

Jens Nyberg stopper som bestyrelsesmedlem, og ind kommer i stedet Helle Sejdelin. 
Lars Grønfeldt tager tjansen som revisor, sammen med Ole Knudsen. Bestyrelsessuppleant er Grethe Jensen.

Det blev besluttet, at vi har endnu et kontingentfrit år.

Palle Stål var foredragsholder ved arrangementet, og fortalte om spændende planer for Jerlev i fremtiden, ikke mindst i forbindelse med det kommende Tour de France, når de kører igennem Jerlev den 3. juli i år.

------------------------------------------------

Marts 2022: SÅ ER DER ATTER GENERALFORSAMLING, efter Corona!

Kære alle, 

Så er foreningen ved at vågne op til dåd igen, efter en lang og passiv periode under Corona!

Der er ganske vist andre store problemer i verden lige nu, MEN, det hele skal ikke kun gå i sort.

Det er os derfor en glæde, omsider at kunne indkalde til Generalforsamling i Jerlev Sogns Lokalhistoriske Forening: 

TORSDAG DEN 24. MARTS 2022, kl. 19:30,
i Jerlev Kultur- og Idrætshus, lille sal.

Udover dagsordenen er vi i år så heldige at have fået Palle Staal til at komme og fortælle om de spændende planer, der er for fremtidens Jerlev.

Han vil berette om grusgravningen, reetableringen af landskabet, byudvikling, og Palle Staals eget engagement i 'Jerlevgruppen'. Kom og hør! Alle er velkomne.

Der vil være kaffe og kage.

Medlemmerne af foreningen vil få udsendt et nyhedsbrev med bl.a. dagsordenen for Generalforsamlingen.

Men I kan også få den lige her: 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1.     Valg af dirigent
  2.     Foreningens beretning
  3.     Godkendelse af de reviderede regnskaber (2019 – 2020 – 2021)
  4.     Arbejdsplan, budget og fastlæggelse af kontingent
  5.     Orientering om samarbejdet med andre lokalhistoriske foreninger
  6.     Valg til bestyrelsen

               På valg er: Helene Madsen, Helle Rau Hartmann, Jens Nyberg.

               (Jens Nyberg modtager ikke genvalg)

               Revisor: Poul Hansen (Poul Hansen modtager ikke genvalg)

               Suppleant: Lars Grønfeldt (Lars Grønfeldt modtager ikke genvalg)

      7.     Behandling af indkomne forslag

              (forslag meddeles bestyrelsen senest den 10. marts 2022)
  
      8.     Eventuelt.

På grund af det lave aktivitetsniveau i foreningen i snart 1½ år vil bestyrelsen under dagsordenen punkt 4 foreslå, at 2022 bliver kontingentfri i lighed med 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der har været en laaaang pause i foreningens aktiviteter, mens verden har været sat på pause af:
Corona.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Generalforsamlingen er udsat, på ubestemt tid !

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2020

  Nyhedsbrevet september 2020 er noget anderledes, end tidligere udsendte nyhedsbreve.

  Som I nok ved, har foreningen ligget underdrejet som så mange andre foreninger på grund af Corona epidemien.

Stort set alle aktiviteter i foreningen og i vores samarbejdspartner SLA ”Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver” har været aflyst hen over sommeren.

  Desværre er udfordringerne ikke slut endnu.

Det betyder bl.a., at der ikke bliver noget efterårsarrangement i år, og at de annoncerede ”åbent hus” aftener i klubhuset aflyses.

  Det er endnu usikkert, om ”åbent hus” aftenerne i foråret 2021 kan afholdes planmæssigt.

Det er dog ikke anderledes, at hvis nogen skulle have arkivalier, billeder eller spørgsmål, er man naturligvis altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.

Jørgen Skovdal Larsen: 75865912, mobil 40280256, mail:  jsl.jerlevgaard@gmail.com

Helene Madsen: 75865385, mobil 23253211, mail: hma@email.dk

Jens Nyberg: mobil 21785420, mail: jeny@outlook.dk

Helle Rau Hartmann: mobil 25547367, mail: helle@hartmann-slaegten.dk

Ove Jensen: 75865621, mail: obe@fibermail.dk

Bestyrelsen vil i løbet af efteråret prøve at vurdere situationen for foråret 2021.

Den aflyste generalforsamling 2020 samt generalforsamlingen 2021 skal planlægges og afholdes.

Det er umuligt at forudsige, hvad der sker, men vi vil orientere gennem nyhedsbreve og opslag i andre medier samt på foreningens hjemmeside. www.123hjemmeside.dk/Jerlevhistorien  

Som noget positivt fortsætter arbejdet med ”SPIDSBARREN” decentralt i de lokalhistoriske foreninger, og  bladet udkommer som planlagt i efteråret.

Med baggrund i de manglende aktiviteter og restriktioner har bestyrelsen besluttet, at 2021 er et kontingentfrit år. Alle der er medlem i 2020 vil automatisk blive overført som medlem i 2021.

Hvis nogen har automatisk overførsel af kontingent via bankoverførsler, bedes I annullere denne overførsel for 2021.

MVH.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen har meldt vores lokalhistoriske forening ind i Sammenslutningen af Lokalarkiver, kaldet SLA

Det har vi gjort som et af de sidste lokalhistoriske arkiver i Danmark. 

Medlemskabet er en investering som gør, at bestyrelsen nu kan gå i gang med at registrere alle vores arkivalier i den landsdækkende og meget professionelle og kraftfulde database, Arkibas

Efterhånden som dette arbejde skrider frem, vil alle lokalhistorisk interesserede have mulighed for at søge blandt disse arkivalier via den offentligt tilgængelige hjemmeside, https://arkiv.dk/


Her går man bare ind og søger på 'Jerlev', så vil man få en liste frem over alle arkivalier med tilknytning til Jerlev. 

prøv også udvidet søgning, og under Arkiv : find Jerlev sogns lokalhistoriske forening ....og samtlige af vores registreninger bliver synlige ...

Nogle af de registrerede arkivalier vil blot være noteret som eksisterende i arkivet, og skal herefter rekvireres som digital kopi hos os i foreningen. 

Andre, såsom gamle fotos, vil kunne ses direkte på Arkiv.dk. Det skal nok blive populært!
Som medlem af SLA kan bestyrelsen fremover benytte sig af Vejle Stadsarkivs fine, nye digitaliserings-værksted til kopiering af fotos i uhåndterbare formater samt til affotografering af fx dokumenter, bøger og blade.
Medlemskabet har medført krav om små ændringer i foreningens vedtægter, og en revideret udgave af vedtægterne vil blive fremlagt til godkendelse på Generalforsamlingen 2019 kl. 19:30 i LILLE SAL, Jerlev Kulturhus.

Hvor finder du vores forening?

e-mail: jerlev.lhf@gmail.com

Vores lokalhistoriske forening holder til i foreningslokalet i :
Jerlev Kulturhus, Smedevej 18. Indgangen er omme bagved, på den side af bygningen som vender ind mod sportspladsen.

I foreningslokalet opbevarer vi forskellige lokalhistoriske dokumenter, fotos, kopier og bøger i arkivskabene, og viser dem gerne frem for besøgene på vores åbent-hus-aftener.

Senest har vi fået trykt en fotobog med alle gravsteder og gravsten fra Jerlev Kirkegård, fotograferet i foråret 2016. 
Og vi er netop kommet i besiddelse af en flot kultegning af Mejsling Skole anno 1940, i glas og ramme. Billedet har opholdt sig mange år så langt væk som i Fåborg, men er altså nu vendt hjem til Jerlev Sogn.

Åbningstider for vores åbenthus-aftener

Nye åbningstider:

Åbent-hus-aftener afholdes:

i vores foreningslokale
i Jerlev Kulturhus.

fra september til og med april, 

første tirsdag i måneden

mellem kl. 19 og kl. 20.

Der vil altid være medlemmer af bestyrelsen til stede på vores åbent-hus-aftener, for at assistere interesserede besøgende. Kom og få en snak om Jerlev Sogns historie, eller måske ligger du inde med gamle Jerlev-fotos som vi må få eller må få lov at affotografere - eller måske har du lokal viden, som du gerne vil dele ud af.

Uden for åbningstiderne er du velkommen til at kontakte foreningen på e-mail eller telefon. Se under kontaktoplysninger.